Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ bán hàng : 0903 420 810
Đối tác
Tập đoàn CBE Group - Pháp
Yasuda Engineering
VINACONEX
CIENCO5
CIENCO1
NAM CUONG
Tập đoàn Vingroup
Lượt truy cập: 5074573
Online: 2

Cống tròn

Trong hồ sơ hợp đồng phải quy định tầng đệm móng và phần đất lấp phù hợp với quy định của Điều 27.5.2 của tiêu chuẩn thi công AASHTO LRFD 2002.

Yêu cầu về độ chặt tối thiểu và chiều dày lớp đệm dùng cho các cách đắp nền tiêu chuẩn và thi công đào hào tiêu chuẩn phải theo quy định của Bảng 2 và 3 tương ứng

Bảng 2- Đất dùng cho lắp đặt ống trong đắp nền tiêu chuẩn và các yêu cầu đầm nén tối thiểu

Loại lắp đặt

Chiều dày lớp đệm

Phần nách và phần ngoài lớp đệm

Phần thành bên phía dưới

Loại 1

Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm), không ít hơn 75mm

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm), không ít hơn 150mm

95% SW

90% SW,

95% ML

hay 100% CL

Loại 2

Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm), không ít hơn 75mm

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300mm, không ít hơn 150mm

90% SW hay

95% ML

 

 

 

85% SW,

90% ML

hay 95% CL

Loại 3

Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm) không ít hơn 75mm

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm) không ít hơn 150mm

85% SW, 90%ML

hay 95% CL

85% SW,

90% ML

hay 95% CL

Loại 4

Đối với nền đất, không cần lớp đệm.

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm), không ít hơn 150mm

Không cần đầm lèn, trừ phi  CL dùng 85% CL

Không cần đầm lèn, trừ phi CL dùng 85% CL

Các giải thích sau đây dùng cho Bảng 2:

-         SW: Đất cát pha cuội sỏi; ML : Cát pha ; CL : Sét pha 

-         Các ký hiệu về đầm lèn và loại đất nghĩa là “95 phần trăm SW” phải lấy theo loại vật liệu đất SW với độ chặt Proctor tiêu chuẩn nhỏ nhất bằng 95% các giá trị proctor cải tiến tương đương.

-         Phần đất nằm ở vùng ngoài lớp đệm móng, ở nách và phần dưới, ngoài phần trong vòng Bc/3 tính từ các chân vòm của ống, phải được đầm chặt ít nhất bằng độ chặt của phần lớn vùng đất đắp lấp phủ trên ống.

-         Chiều rộng ít nhất của phần dưới thấp của hố đào phải lấy bằng 1,33 Bc hoặc rộng hơn, nếu cần có không gian  thích hợp để đạt được độ chặt quy định đối với vùng nách và đệm móng.

 

 

-         Đối với phần dưới hố đào có các vách đất tự nhiên, phải đảm bảo độ rắn chắc của bất kỳ phần đất nằm bên dưới của vách dưới của hố đào ít nhất có độ rắn chắc tương đương với các yêu cầu đầm lèn quy định cho vùng bên sườn phía dưới và có độ rắn chắc như hầu hết phần đất lấp phủ bên trên kết cấu. Nếu không đảm bảo như vậy, phải đào đổ đi và thay bằng đất đầm chặt cho đến cao trình quy định.

Bảng 3- Đất dùng cho lắp đặt cống trong hào tiêu chuẩn và các yêu cầu đầm nén tối thiểu

Loại lắp đặt

Chiều dày lớp đệm

Phần nách và phần ngoài lớp đệm

Phần thành bên ở phía dưới

Loại 1

Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm), không ít hơn 75mm,

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm),

không ít hơn 150mm

95% SW

90% SW, 95% ML

hay 100% CL hoặc đất thiên nhiên có độ rắn chắc đồng đều

Loại 2

Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm), không ít hơn 75mm

Dùng cho nền đá, tối thiểu BC/300 (mm),Không ít hơn 150mm

90% SW hay 95% ML

85% SW, 95% ML,95%CL hay đất thiên nhiên có độ rắn chắc đồng đều

Loại 3

 Đối với nền đất, tối thiểu Bc/600 (mm), không ít hơn 75mm

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm),Không ít hơn 150mm

85% SW, 90% ML

hay 95% CL

85% SW, 90% ML,

95% CL hay đất thiên nhiên có độ rắn chắc đồng đều

Loại 4

Đối với nền đất, không cần lớp đệm.

Đối với nền đá, tối thiểu Bc/300 (mm), không ít hơn 150mm

Không cần đầm lèn, trừ phi CL dùng 85% CL

85% SW, 90% ML,

95% CL hay đất thiên nhiên có độ rắn chắc đồng đều

Các giải thích sau đây dùng cho Bảng 3:

-         Các ký hiệu về đầm lèn và loại đất nghĩa là “95% SW” phải lấy theo loại vật liệu đất SW với độ chặt Protor tiêu chuẩn nhỏ nhất bằng 95% các giá trị Protor cải tiến tương đương

-         Cao độ đỉnh hố đào không được thấp hơn cao độ trắn dọc hoàn thiện là 0,1H; đối với lòng đường đỉnh của nó không được thấp hơn đáy của vật liệu làm móng mặt đường là 300mm.

-         Đất nằm trong vùng đệm móng và vách kết cấu phải được đầm lèn ít nhất có độ chặt như quy định đối với hầu hết đất của vùng đất lấp.

-         Đối với vách của các hố đào có mái dốc trong vòng 10 độ so với đường thẳng đứng thì độ đầm chặt hay độ rắn chắc của đất ở vùng vách hố đào và vùng thành bên ở phía dưới không cần xem xét.

-         Đối với các vách hố đào có mái dốc lớn hơn 10 độ bao gồm cả phần nền đắp thì phải đầm lèn phần vách bên ở phía dưới ít nhất đạt được độ đầm chặt theo quy định đối với đất trong vùng đất lấp.

 

Bản Quyền Thuộc Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy
Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Hà Thành Plaza, số 102 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 84-024-62764619/62764621          Fax: 84-024-62764620
Website:www.songday.vn - www.cong.com.vn          Email: info@songday.vn